-Prototyping, machining and

engineering services-

MATAL Engineering startades 2016 av Mattias Tallian. Firman startades i samband med att studierna till maskiningenjör på Högskolan Väst i Trollhättan avslutades.

2019 övergick företaget till att bli ett aktiebolag, MATAL Engineering AB.

Målet är att skapa värde genom att erbjuda ett helhetslösning i projekt där konstruktion, tillverkning och ekonomi är avgörande för projektets framgång. Genom tekniska utbildning, praktiska kunnande och egna maskinpark kan  ta vi er ide hela vägen från koncept till färdig prototyp. Genom att styra alla steg produktutvecklingen kan vi garantera kvalitén samtidigt som det reducerar projekttiden och kostnader avsevärt.

Autodesk’s Fusion 360 är CAD-programmet jag använder vid konstruktion,  FEM-analys, ritningsframtagning och CAM.

I MATAL Engineerings AB’s maskinpark finns i dagsläget ett antal CNC, och manuella fräsar- och svarvar. Jag lägger stor vikt vid att maskiner och lokal skall vara i toppskick, allt för att kunna hålla högsta kvalitet och leverera en förstklassig kundupplevelse.