Om MATAL Engineering AB

Startades 2016

År 2019 ombildades företaget till ett aktiebolag.

Visionen har sedan företagets grundande varit att lösa problematiken som uppstår i traditionellt uppdelade produktutvecklingsprojekt. Främst i steget mellan design/konstruktion och prototyptillverkning/tillverkning. Ofta uppdelas projekt mellan olika  avdelningar och personer som endast arbetar med, och har kunskap om, sitt steg. Detta leder i praktiken till stora kostnader och långa ledtider på grund utav den uppdelade kunskapen om möjligheter och begränsningar i övriga steg i processen.

Vårat mål är därför att eliminera barriären mellan konstruktion och tillverkning. Med hjälp av gedigen kunskap inom alla områden, samt en egen maskinpark, kan produktutvecklingsprojekt effektiviseras avsevärt. Kortare ledtider och minskade kostnader i erat projekt är så vi vet att vi lyckats!